Bildiri Gönderim Kuralları

  • Bildiri gönderim formatı ‘özet’ şeklindedir. Kabul edilen tüm bildiriler, sempozyum bildiri kitabında yayınlanacaktır.
  • Bildiriler en fazla 500 kelime olmalıdır.
  • Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.
  • Bildiri sonunda yazarların kurumları belirtilmelidir
  • Resim ve bir tablo eklenebilir.
  • Bildiriler Times new roman formatında ve 12 punto ile yazılmalıdır.
  • Bildiriler ‘giriş-yöntem-sonuçlar-tartışma’ bölümlerinden oluşmalıdır. Vaka bildirileri ise ‘giriş-vaka özeti-tartışma’ bölümlerinden oluşmalıdır.
  • Kaynaklar en fazla beş adet olarak bildiri sonunda yer alabilir.
  • Bildiri özeti son gönderim tarihi 31 Ocak 2020‘dir.

Geri Bildirim: Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine 4 Şubat 2020 tarihinden sonra bildirilecektir.

*Bilimsel kurul tarafından kabul edilen bildiri sahibi hekimler, T. C. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenmiş sınırlı kongre katılım sayısından etkilenmemektedir.

Bildiri Gönderim Formu