Bildiri Gönderim Kuralları

 • Bildirilerin online bildiri sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
 • Bildiriler Sözel ve Poster kategorisinde kabul edilecektir.
 • Tüm bildiri özetleri Türkçe olmalı ve sunulacak olan içeriği belirtecek şekilde gönderilmelidir.
 • Gönderilen özetler aynı şekilde sempozyum bildiri kitabında basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Bildiri başlığı çalışmayı yansıtmalıdır ve özet başlığının sadece ilk harf büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Yazar isimlerinde sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Bildiri gönderim formatı ‘özet’ şeklindedir. Kabul edilen tüm bildiriler, sempozyum bildiri kitabında yayınlanacaktır.
 • Bildiriler en fazla 500 kelime olmalıdır.
 • Resim ve bir tablo eklenebilir.
 • Bildiriler Times new roman formatında ve 12 punto ile yazılmalıdır.
 • Bildiriler ‘giriş-yöntem-sonuçlar-tartışma’ bölümlerinden oluşmalıdır. Vaka bildirileri ise ‘giriş-vaka özeti-tartışma’ bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Bildirilere en az 3, en fazla 6 anahtar kelime (keywords) girilmelidir.
 • Kaynaklar en fazla beş adet olarak bildiri sonunda yer alabilir.
 • Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin kongre kaydı yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.
 • Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 31 Ocak 2020‘dir.

Bildirinin Değerlendirilmesi

 • Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturulacak Bildiri Değerlendirme Kurulları’nca yapılacaktır. 
 • Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sözel veya poster sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir.
 • Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

*Bilimsel kurul tarafından kabul edilen bildiri sahibi hekimler, T. C. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenmiş sınırlı kongre katılım sayısından etkilenmemektedir.

Geri Bildirim: Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine 4 Şubat 2020 tarihinden sonra bildirilecektir.

Bildiri gönderim süresi sona ermiştir!